Featured

Biomass and peat at Myllykoski combined heat and power plant, Finland

161 Views
Published
Stock footage. Peat and biomass are the main fuels at Myllykoski combined heat and power plant in Finland. The power plant produces heat and power for the paper industry Myllykoski Paper, and district heating for the town of Anjalankoski.
Footage shows everyday work at Myllykoski. Exteriors, interiors and employees at work.

Biobränsle och torv vid Myllykoski kraftvärmeverk, Finland
Arkivfilm. Torv och biobränsle är huvudsakliga bränslen vid Myllykoski kraftvärmeverk. Myllykoski producerar värme och energi för papperstillverkaren Myllykoski paper, och fjärrvärme till staden Anjalankoski.
Filmen visar vardagen på Myllykoski kraftvärmeverk, interiörer, exteriörer och anställda som arbetar.
Be the first to comment