HHO Dry cell new portable, extremely subtle, powerful and efficient HHO generator.

60 Views
Published
Nový přenosný, extrémně subtilní, výkonný a úsporný HHO Generátor..
Jednoduchá instalace a demontáž v několika minutách.
Nízká zátěž, vysoká účinnost, dlouhá životnost a jednoduchá údržba.

Provozní hodnoty: 12 - 24V, 7,5 - 22Amps
Produkce: 1-5L/min.
Proudová zátěž při výrobě:
HHO 1L/min - 07,5Amps/ 98Watt, teplota 30°C
HHO 1,5L/min - 9,5Apms/ 120Watt, teplota 30°C
HHO 2L/min -10,5Amps/ 146Watt, teplota 30°C
HHO 5L/min - 22Amps/ 305Watt, teplota 47°C max.


New portable, extremely subtle, powerful and economical HHO Generator ..
Easy installation and removal in minutes.
Low load, high efficiency, long life and easy maintenance.

Operating values​​: 12 - 24V, 7.5 - 22Amps
Production: 1-5L/min.
Current burden:
HHO 1L/ min - 07.5Amps/ 98Watt, 30 ° C
HHO 1.5 L/ min - 9.5Amps/ 120Watt, 30 ° C
HHO 2L/ min -10.5Amps/ 146Watt, 35 ° C
HHO 5L/ min - 22Amps/ 305Watt, 47 ° C max

more information at: http://www.actualpower.blogspot.cz/
Be the first to comment