Johan Améen, Alternative fuels på Scania, förklarar HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil)

24 Views
Published
Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 - 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål om att ha en fossilfrioberoende fordonsflotta redan 2030 vilket gör att vi redan nu måste övergå till fossilfria bränslen.

Det finns olika fossilfria bränslen - hör Scanias Johan Améen, Alternative fuels på Scania, berätta om fördelar och utmaningar med HVO.
Be the first to comment